Her ürünümüzü tasarlar ve üretirken, doğanın mucizevi formüllerinden ilham aldık. Limon ve sirkenin temizliğe kattığı efsanevi formül Temizlik sirkesi ambalajlarında...

 

 

Temizlik Sirkesi olarak biz;

 

Başlangış ve bitiş tarihi olan bir işletme değil,

 

Sonsuz geçmişin bilgi ve birikimini, bilimsel tekniklerle bütünleştirip,

 

Sonsuz gelecekteki yaşama taşıyan sevgi, saygı dolu yürekler,

 

Geçmişin köklerinden geleceğin dallarına ve yapraklarına yolculuğuz.

 

 

 

Yıllardır toparladığımız uygulama teknik ve yöntemlerini, mühendisliğin süzgecinden geçirip sonuca dönüştürdük. Hedeflerimizi belirlerken; bu araştırma ve çalışma sürecinde, tespit ettiğimiz, inandığımız doğrulara sıkıca bağlı kaldık.

 

Ne kadar yaşağıdınızdan daha çok, yaşadığınız süre içerisinde neler yaptığınız ve ne kadar derinlere kök saldığınız önem taşımaktadır.

 

Bizler yaşadığımız süre içerisinde; hep en yeni ve en iyi olanları ortaya koyduk. Ortaya koyduğumuz bir çok ürün ilk olma özelliği taşıdı. İlk olamayan ürünlerimiz ise; kendi grubunda en iyi olmuştur.

 

Ürettiğimiz ürünler ile birlikte gelen uygulama yöntemleri ve çözüm teknikleri; sorunun çözümünde büyük kolaylıklar sağlarken, maliyetlerin düşmesinde önemli katkılar sağlamıştır.

 

Üretim öncesi tasarım sürecinde, üretilecek olan ürünün çevreye olan etkileri ile birlikte; uygulama kolaylığı, sorun çözme hızı, işletme/kullanım maliyeti avantajlarına da önem verilmektedir.

 

Kurumsal